vieringen in de herfst

Elke zondagochtend om 10:30 uur is er een viering. 

Meer over de diensten op zondagmorgen ⇒

jaarprogramma

Van de voorgenomen activiteiten in het seizoen 2022-2023 is een boekje uitgekomen. U kunt dat hier downloaden als PDF.

Wijzigingen van het programma worden in de nieuwsbrief vermeld.

collectes in september en oktober

Onze collectes kunt u blijven overmaken. Speciale aandacht in september en oktober voor het  Stoelenproject (opvang daklozen)

Lees hier meer over het stoelenproject en over de andere collectes. ⇒

Kunst in de Muider

Kunst in de Muider - In de komende weken is werk te zien van Mirjam Peters, beeldend kunstenaar en industrieel ontwerper.

Lees meer ⇒

Verhuur

U kunt ruimtes in de Muiderkerk huren, bijvoorbeeld als les/onderwijslocatie, voor concerten en repetities, als uitvaartlocatie, of voor een vergadering van een groter of kleiner gezelschap. De kerk is rolstoeltoegankelijk. Lees  meer ⇒

Diaconie - dienst aan mensen

Diaconaat  gaat altijd om  werken aan meer rechtvaardigheid, aan meer solidariteit, aan meer barmhartigheid en aan meer onderlinge samenhang. Lees meer ⇒

Samen in Oost

De Muiderkerkgemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband Protestantse Kerk Amsterdam-Oost (PKAO), waartoe ook de Elthetokerk en De Binnenwaai - Kerk op IJburg behoren.  De drie kernen hebben een gemeenschappelijke nieuwsbrief : Oostbrieven. Hier kunt u zich inschrijven.

De Muidercantorij

De Muidercantorij zingt eens in de vier weken tijdens de dienst in de Muiderkerk. Het koor ondersteunt de gemeentezang en ter verrijking van de liturgie zingt het ook liederen en andere mooie stukken uit de koorliteratuur.  Wilt u meezingen? Er zijn vacatures. Lees meer ⇒