Skip to main content

Collectes in juni

In juni kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code. U kunt het bedrag zelf aanpassen. 

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.

Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten.

Collectes in  juni 2024

2 juni

  1. Ondersteuning aan LBTIQ+-asielzoekers en -vluchtelingen
  2. Raad van Kerken Nederland

9 juni

  1. Wijkdiaconie
  2. Pastoraat

16 juni

  1. Drugspastoraat
  2. Kerk als plaats van stilte

23 juni

  1. Wijkdiaconie
  2. Eredienst

30 juni

  1. Raad van Kerken – Keti Koti

2. Jeugdwerk – generaties ontmoeten elkaar

Deurcollecte mei en juni
Stichting Shiva, project Soul Sisters

Shiva is een Stichting van Nederlandse vrouwen, die zich inzetten voor vrouwen uit ontwikkelingslanden die zelf hiv of aids hebben, hun familie, vrienden en nabestaanden. De naam bestaat uit de eerste letters van de woorden Stichting, hiv en Aids. Shiva is ook een Hindoe god met als filosofie dat als dingen verloren gaan er ook ruimte komt, waarin iets nieuws kan groeien.

De collecte van de komende maanden is speciaal bestemd voor het project Soul Sisters van de Stichting Shiva, onder leiding van Everdien Hagen, pastor bij Shiva, PKN predikant in de Betuwe en vriendin van Greteke.  Het gaat om queer vrouwen met Hiv, gevlucht uit eigen land die veelal nog verblijven in een AZC. Vanwege de groeiende haat en het geweld was hun leven niet meer veilig. Ze zijn aangewezen als heks, hun partner is vermoord, of ze zijn verdoemd door hun eigen familie.

Voor meer informatie over Shiva: volg deze link.