Collectes in november en december

Collectes november

6/11 wijkdiaconie (doel 1), eredienst voor de kerk (doel 3), Czaar51 (doel 4)

13/11 verspreiding van Bijbelverhalen in de Golfstaten (doel 2), pastoraat (doel 3), Czaar51 (doel 4)

20/11 wijkdiaconie (doel  1), pastoraat (doel 3), Czaar51 (doel 4)

27/11 onderwijs voor werkende kinderen in Colombia (doel 2), eredienst (doel 3), Czaar51 (doel 4)

In november kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten. 


Deurcollecte november december 2022

Deze maanden is onze deurcollecte bestemd voor het Inloophuis in de Czaar Peterstraat, waar de Muiderkerk van oudsher een band mee heeft. Ook nu nog is er een verbinding, doordat twee leden van de werkgroep diaconie er actief zijn. In dit Inloophuis kunnen mensen uit de Czaar Peterbuurt terecht - om er te praten – om er eten te koken en dat samen met buurtgenoten op te eten – om, in het geval van de Marokkaanse vrouwen uit de buurt, er de Koran te lezen en lotgenoten te ontmoeten – om er een gezellige avond te hebben, of wat er nog meer bedacht wordt.  Het Inloophuis is afhankelijk van giften en subsidies – en we vragen u daarom om uw gift, zodat het huis ook deze winter een warme plek voor de buurt kan zijn.