Skip to main content

Collectes in februari

Collectes februari

In februari kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code. U kunt het bedrag zelf aanpassen. 

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten.

Collectes in februari 2024

4 februari

  1. Diaconale ondersteuning voor mensen met een beperking en hun familie
  2. Jeugdwerk

11 februari

  1. Wijkdiaconie 
    2. Pastoraat ouderen

18 februari

1. Nederland – omzien naar gevangenen
2. PR en communicatie

25 februari

  1. Straatpastoraat
  2. Kliederkerk

Deurcollecte januari en februari

Bij Giving Back Projects- Empowerment Through Education (ETE) geloven we in de kracht van familie, de impact van passie en het creëren van een gemeenschap. Het Een omgeving met consequent bewaakte kaders, maar gevuld met liefde en aandacht.

In Amsterdam groeien veel ongedocumenteerde kinderen op onder minder gunstige omstandigheden dan gemiddeld. Veel van deze gezinnen hebben een kwetsbare sociaal-economische status, in veel situaties is er sprake van armoede en/of schulden en ouders van deze kinderen spreken de Nederlandse taal niet goed of zijn daar onzeker over. Gezinnen zijn vaak talrijk en huizen klein. Er is een grote groep mensen die eenzaam is, moeite heeft zelfredzaam te zijn en/of kampt met de gezondheid. Ouders staan voor veel uitdagingen en niet altijd weten ze hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling of hoe zij betrokken kunnen zijn bij school.

Met de Weekendschool van Giving Back Projects  geven wij deze jongeren de schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden mee waarmee zij hun achterstanden kunnen inhalen en kunnen groeien naar een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn. We bieden een samenhangend aanbod van studiebegeleiding, sociale betrokkenheid, ouderbetrokkenheid, maatschappelijke oriëntatie en zelfredzaamheid, beweging en gezond leven. Wij verbinden de werelden van kinderen en slaan een brug tussen de wereld van school, thuis en straat.

Het programma van deze Weekendschool is opgebouwd uit verschillende onderdelen; Train your Brain (studie & huiswerkbegeleiding en taalontwikkeling) gegeven door SKC! Leren & Meer en BrainBoost, Dare to Dream (met aandacht voor maatschappij, persoonlijke ontwikkeling en beroepsoriëntatie) Empowerment training gegeven door veel verschillende rolmodellen o.a. Don Ceder, Joel Voordewind en mijzelf, Be Active (ontdekken van sportieve en creatieve activiteiten) in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur en Go Out! (educatieve of sportieve excursies) o.a. zomerkampen.