Skip to main content

Collectes in oktober

 

Collectes oktober

In oktober kunt u voor het overmaken van de collectes gebruik maken van bijgaande QR code. U kunt het bedrag zelf aanpassen. 

Ook kunt u uw bijdrage op de gebruikelijke wijze, via de bank over maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor plaatselijke of de landelijke diaconie, voor de kerk of voor de deurcollecte.


Als u het handig vindt, dan kunt u uw bijdrage in plaats van eens per maand ook over een langere periode overmaken, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en de verdeling al dan niet aan de penningmeester overlaten.

Collectes september 2023

1 okt

  1. Wijkdiaconie
  2. Kerk & Israël - Onopgeefbaar verbonden

8 okt

  1. Stedelijke diaconie Bureau Straatjurist
  2. Missonair Werk - Pioniersplekken

15 okt

  1. Stedelijke diaconie In Kas- Noord, Zuid en West
  2. PR en Communicatie

22 okt

  1. Wereldvoedseldag KiA Indonesie - Sterke vrouwen in de kerk
  2. Pastoraat

29 okt

  1. Wijkdiaconie
  2. Hervormingsdag: kerkvernieuwing

 

Deurcollecte september/oktober

In september en oktober, willen we de deurcollecte bestemmen voor:
het African Action Network for Nurses and NurseMidwifes.

Dit is een initiatief, ontstaan bij de begin van de COVID pandemie met als primair doel om verpleegkundigen en verloskundigen persoonlijke beschermingsmiddelen  te kunnen aanbieden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan hen die werken in lokale communities en zelf weinig financiële mogelijkheden hebben. Een aanvullend doel is het promoten van vaccinatie bereidheid en het beschikbaar maken van vaccins en personeel. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. universitaire opleidingsinstituten.
Het netwerk is o.a gestart door een vriendin van Cees de Ridder, een vroegere CEO van de International Council of Nurses, met wie hij heeft mogen samenwerken gedurende de periode dat hij deel uitmaakte van de Board of Directors van de council en met wie hij nog regelmatig contact heeft. Zij heeft, met anderen, via meerdere Afrikaanse beroepsorganisaties van verpleegkundigen en verloskundigen, uiteraard geen organisaties met ruime middelen, het netwerk gepromoot en is betrokken bij het vaststellen en tot stand laten komen van de doelen.

Begin september zal Cees in de kerkdienst een korte toelichting geven op dit doel.