De Muidercantorij

Wat is de Muidercantorij en wat wordt er gezongen?

De Muidercantorij zingt eens in de vier weken tijdens de dienst in de Muiderkerk. Het koor ondersteunt de gemeentezang en ter verrijking van de liturgie zingt het ook liederen en andere mooie stukken uit de koorliteratuur. De cantorij put hierbij uit de kerkmuziek door de eeuwen heen.
Daarnaast doet het koor mee aan/organiseert het jaarlijkse Korenfestival in de Muiderkerk en aan de Lessons & Carols naar Engels voorbeeld, meestal op de 3e zondag van de Advent. De cantorij zingt dan vooral Engelse carols, maar ook Nederlandse, Duitse, Latijnse of Franse kerstmuziek.

Onze vaste "huisorganist" is Flip Noordam en onze cantor is Marina Kaldeway.

Kooruitje


Een hoogtepunt is ons kooruitje! We zijn al op verschillende plaatsen geweest: Maastricht, Rotterdam, Egmond aan Zee en Dokkum. Tijdens dit koorweekend werken we aan onze koorklank en andere specifieke koortechnische zaken. Tevens zingen we in de dienst van de gemeente waar we te gast zijn.

Op dit moment is er plaats voor 1 sopraan en 2 alten en 2 tenoren. Wil je meedoen, meld je dan aan bij of .
Repetities zijn elke woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in de kerkzaal van de Muiderkerk. De schoolvakanties zijn vrij.
Om het niveau op peil te houden zal er na een aantal repetities gevraagd worden om mee te doen aan een stemtest. Er wordt van het aspirant-cantorijlid verwacht dat hij/zij op
regelmatige basis de repetities bij zal wonen evenals de kerkdiensten waar medewerking aan wordt verleend. De cantorij vraagt geen contributie maar wel inzet.