Passie en Pasen in de Muider

Een afgrijselijk beeld, dat van de lijdende Christus. Zeker zoals Rembrandt ons dat laat zien. Toch gaan wij er weer mee bezig. En we denken dat het goed afloopt.

In de Stille Week, tussen Palmpasen en de Paasmorgen, zijn onze gedachten bij het lijden en sterven van Jezus en bij de onbegrijpelijke gebeurtenissen daarna. Elke dag vraagt om speciale aandacht.

PALMPASEN ZO 14 APRIL 10:30 UUR

De laatste kerkdienst voor Pasen en het begin van de Stille Week. We staan stil bij Jezus' intocht in Jeruzalem, die zo mooi begon. Hosanna! Nog geen week later was het afgelopen.
Kinderen maken palmpaasstokken. Die laten ze zien in een optocht aan het einde van de kerkdienst.

WITTE DONDERDAG DO 18 APRIL 20:00 UUR IN DE ELTHETOKERK

Ingetogen dienst aan het begin van de drie dagen van Pasen. Gemeenschappelijke dienst van Muiderkerk en Elthetokerk. In Elthetokerk, Javastraat 118, 1094 HP Amsterdam

We gedenken de Sederavond die Jezus met zijn leerlingen vierde vlak voor hij gevangen werd genomen. We gedenken zo ook de instelling van het Avondmaal of Eucharistie. Het was die avond dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. 

GOEDE VRIJDAG 19 APRIL 20:00 UUR

Viering samen met de Elthetokerk en met de Anna-Bonifatiusparochie. We gedenken het lijden en sterven van Christus.

Gemeente en cantorij zingen delen uit ‘Als de graankorrel sterft…’, een Oratorium  voor de veertigdagentijd en Pasen.

STILLE ZATERDAG VESPER 20 APRIL 19:00 UUR

Op Stille Zaterdag houden we een meditatieve bijeenkomst met gedichten en live muziek bij enkele tekeningen en etsen van Rembrandt. Dat dit jaar uitgeroepen is tot Rembrandtjaar ontgaat ook de Muiderkerk niet. Rembrandts collectie Bijbelse voorstellingen is groot. De lijdensverhalen en de opstanding van Christus inspireerden hem alleen al tot zo’n 60 tekeningen, etsen en schilderijen. De lichtkrant van de kerk, die voorbijgangers informeert, toont in de veertigdagentijd elke week werken, waarin het hele Paasverhaal te zien is.

PAASMORGEN 21 APRIL 10:30 UUR

Feestelijke kerkdienst met veel muziek. We vieren dat Christus de dood heeft overwonnen. Rembrandt stelt Christus hier voor als de verblindende tafelgenoot van de Emmaüsgangers: zie je me wel, zie je me niet.

Het feest wordt nog groter: er worden op deze Paasochtend twee kinderen gedoopt!

Gemeente en cantorij zingen delen uit ‘Als de graankorrel sterft…’, Oratorium  voor de veertigdagentijd en Pasen.