Migratie is een hot item. Standpunten liggen mijlenver uiteen. De emoties lopen hoog op.

Hoe je er ook denkt over migratie, in het Oude Europa belanden mensen van elders. Ze vluchten voor oorlog en geweld, of voor hopeloosheid en armoede. Allemaal zijn ze op zoek naar geluk. Iets meer geluk dan ze hadden.

Vreemdelingen die Europa binnenkomen: het is van alle tijden. Onze reactie daarop ook. Vreemdelingen zijn vreemd, het zijn barbaren.

In het muzikale drama De Barbaren Komen schakelen we tussen twee plaatsen en tijden. Er is de kust van de Middellandse Zee rond het jaar AD 400, als barbaarse, Germaanse stammen daar de boel overnemen van de Romeinen. √Čn er is het eiland Malta in AD 2018, waar de doodgraver zich ontfermt over de aangespoelde drenkelingen.

De Barbaren Komen wordt gespeeld door de Muidercompagnie, een gelegenheidsgezelschap dat zo eens in de twee, drie jaar een productie op de planken brengt. Het gezelschap bestaat uit amateurzangers en -acteurs uit Amsterdam-Oost en omstreken.

Tekst en muziek: Ynze Baumfalk
Plaats: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Tijd: zaterdag 16 november 2019 om 20:15 uur en zondag 17 november 2019 om 10:30 uur (in kerkdienst) en om 15:00 uur (matinee).
Toegang: vrijwillige bijdrage