Korenfestival

Het korenfestival in de Muiderkerk is inmiddels een begrip geworden in Amsterdam-Oost en wijde omstreken. Het festival wordt ieder jaar gehouden in een zaterdag van het voorjaar. Gezien de feestdagen hebben we geen vaste dag. In de zomer wordt de datum voor het volgend jaar bepaald. Het festival start om elf uur en duurt tot half zes.

We hebben ieder jaar plaats voor 18 koren die allemaal twintig minuten hebben. Ieder koor is volledig vrij in het kiezen van zijn repertoire. In principe zijn alle koren welkom, maar als er zich meer dan 18 koren melden moeten we gaan selecteren en koren uit Amsterdam krijgen dan de voorrang. Wel is er ieder jaar minimaal plaats voor twee ‘nieuwe’ koren.

Deelnemen: Koren die belangstelling hebben om mee te doen kunnen een mailtje sturen naar . Inschrijven en deelname is gratis.

Het 12e korenfestival wordt gehouden op zaterdag 16 mei 2020! De inschrijving start in november.

Bezoeken: De Muiderkerk is op de dag van het korenfestival de hele dag open en iedereen kan vrij naar binnenlopen, voor de hele dag of zomaar even tussen het winkelen door.