Diaconie - Dienst aan Mensen

Diaconaat  gaat altijd om  werken aan meer rechtvaardigheid, aan meer solidariteit, aan meer barmhartigheid en aan meer onderlinge samenhang.

De christelijke kerk heeft vanaf het begin mensen (diakenen) aangesteld, om te zorgen voor de armen, en om het geld dat werd ingezameld voor hen te gebruiken. Dat is nog steeds de basis voor het werk van het diaconaat. De Muiderkerk wil er in Amsterdam Oost zijn voor mensen.

De diaconie van de Muiderkerk zet daarom  zelf activiteiten op en doet mee aan activiteiten van anderen, steeds gericht op hulp aan mensen in nood.

Het gaat er altijd om  werken aan meer rechtvaardigheid, aan meer solidariteit, aan meer barmhartigheid en aan meer onderlinge samenhang.

Verder lezen over de diaconie van de Muiderkerk en de PKAO  en van de overkoepelende diaconie PKA.