Herinrichting Kerkzaal

Op zondag 24 maart heeft Pim van Dijk de plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de kerkzaal. Op deze plek houden we u op de hoogte van de voortgang.

Blog

Hier staan berichten over de voortgang van het project. Verder naar onder wordt het plan besproken en geillustreerd.

2 juli Op 23 juni heeft Pim van Dijk de bijgstelde plannen aan de gemeente gepresenteerd. De kernraad zal hem nu vragen met een nadere finaciële onderbouwing te komen. Daarna moet een pakket gemaakt (plan, begroting etc) waarmee we binnen de Protestanse Kerk Amsterdam dit najaar aan de slag moeten

6 juni  2019 -  In de kernraadsvergadering van 6 juni zijn verdere stappen gezet op het traject van de Herinrichting. Er is het volgende vastgesteld:

  • We gaan verder met de plannen van ontwerpbureau Pim van Dijk Designs
  • Pim van Dijk heeft zelf een aantal gelegenheden bijgewoond waarop de kerkzaal in gebruik was, waaronder de Open Maaltijd.
  • De hoofdelementen van eerder gepresenteerde plannen blijven gehandhaafd. Daaronder valt ook een nieuwe hoofdingang en een verbetering van de definitie van de kerkzaal door indeling in heldere compartimenten.
  • Er resteren nog best een aantal aandachtspunten, waaronder ideeën over het liturgisch meubilair en de algemene kleurstelling.
  • Over dat laatste willen we zo snel mogelijk een peiling onder de gemeenteleden houden. Pim van Dijk heeft een aantal mogelijke paletten voorbereid. Hij kan die presenteren op zondag 23 juni na de dienst. Daarna wordt een peiling onder de gemeenteleden gehouden, hetzij na afloop van de presentatie, hetzij later schriftelijk. De "artist impressions" van die kleuropties zullen hier op de website  worden neergezet.

4 april 2019 - De kernraad heeft besloten om voor de herinrichting en opknapbeurt van de kerkzaal verder met Pim van Dijk in zee te gaan, met als basis de ontwerpen die hij heeft voorgesteld op het gemeenteberaad van zondag 24 maart.

Er zijn nog wel een aantal punten om uit te zoeken. Opmerkingen uit de gemeente, maar ook uit de kernraad zelf worden daarom begin mei verder met Pim van Dijk besproken. Pim komt 8 mei op bezoek bij de open maaltijd om te zien hoe de ruimte dan gebruikt wordt.


Herinrichting Kerkzaal

Al meer dan een jaar wordt binnen de kring van de Muiderkerkgemeente nagedacht over de kerkzaal. Het is iedereen zonneklaar dat er iets moet gebeuren in de sfeer van onderhoud, al was het allleen maar de vervanging van lampen. Langzamerhand wordt het er donkerder. Ook de muren kunnen wel een verfje gebruiken. En gebarsten vloertegels zouden eigenlijk ook vervangen moeten worden. Duidelijk wordt dat het tenminste om een grote opknapbeurt gaat. En vanaf dat startpunt ga je dan ook nadenken over de toekomst: is de zaal zoals die nu is ingericht, met de huidige akoustiek en lichtval aantrekkelijk voor verhuur, onze sociale activiteiten, voor de eredienst zoals we die vandaag de dag houden?

Een eerder plan maakte veel los. Een belangrijk deel van de betrokken gemeenteleden vond het te weinig recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp. Na een nieuwe ronde van discussies en verdieping is door de kernraad het bureau Pim van Dijk Designs benaderd om met over een ontwerp na te denken. Pim van Dijk ontwerpt kerkinrichtingen.

Over zichzelf zeggen ze:

Pim van Dijk Designs adviseert over het inrichten van kerken en ruimten voor stilte en gebed. Bij nieuwbouw en renovatie maken wij volledige en unieke ontwerpen. Een geloofsgemeenschap in onze pluriforme samenleving vraagt om een andere visie op de vormgeving van kerkgebouwen. We maken plannen met een frisse kijk op de toekomst van de kerk. Er is balans tussen traditie en toekomst. Tradities versterken de identiteit en continuïteit naar de toekomst. Die balans tussen het verleden en de toekomst bewaren we in het heden. In een kerkgebouw kan die balans goed zichtbaar gemaakt worden.

Pim van Dijk zelf is niet onbekend met Muiderkerk. Hij was betrokken bij de huidige inrichting en ontwierp de avondmaalstafel, de lezenaar en het doopvont.

De Workshop van zaterdag 9 februari 2019

Pim van DijkOp zaterdag 9 februari 2019 was er onder leiding van Pim van Dijk een workshop, waarin enkele tientallen gemeenteleden participeerden. Er werd aan de hand van plattegronden in kleinere groepen nagedacht over de verschillende functies van de ruimte, over technische aspecten als akoustiek, toegankelijkheid, flexibiliteit en verplaatsbaarheid van meubilair en uitstraling naar buiten van het gebouw, zeker nu de toren een algemene bedrijfsfunctie heeft gekregen. Pim van Dijk is met die input aan de gang gegaan met een ontwerp. Dat ontwerp werd gepresenteerd op het gemeenteberaad van zondag 24 maart 2019.

Het Gemeenteberaad van 24 maart 2019

Opnieuw participeerden enkele tientallen gemeenteleden. Pim van Dijk leidde zijn serie ontwerpen in met een beschouwing over de de eigenschappen van een kerkruimte,zoals het belang van de assen, de orientatie op het oosten, de rol van het licht, de focuspunten voor ontmoeten en vieren, de beweging van buiten naar binnen. Een samenvatting van die beschouwing is te zien in onderstaande video.

Het Ontwerp

In het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met het oorspronkelijke ontwerp. Je kunt het plan onderverdeeld zien in groot onderhoud accentueringen nieuwe architectonische elementen

GROOT ONDERHOUD

Dit gaat over de vloer, de wanden, het plafond en de koepel en over de verlichting. De vloer vereist hier en daar reparaties en een grondige schoonmaak. De wanden,het plafond en de koepel worden opnieuw geverfd. Ze blijven in beginsel hetzelfde of een vergelijkbaar kleurenschema volgen, maar het patroon wordt rustiger: in de wanden komen maar een paar vlakken in plaats van het complexe streeppatroon. Het patroon in het plafond gaat meer op dat in de wanden aansluiten. Er wordt een nieuwe verlichting aangebracht, maar voor welke techniek gekozen wordt ligt nog open. De koofverlichting (indirect licht op de wanden) verdwijnt, omdat die ongewenste lichtvlekken produceert en daarmee de focus weghaalt van het centrum onder de koepel.

ACCENTUERINGEN

De lengteas west-oost, de beweging van buiten naar binnen, richting licht (zie video) wordt nu door de "balk" wordt onderbroken. Om die as wat meer accent te geven worden op een paar plekken omlijstingen aangebracht. De deuren naar de bijruimten en de opslag worden minder geprononceerd gemaakt.

NIEUWE ELEMENTEN

Er zijn twee belangrijke architectonische veranderingen gepland.

Entree

De buitenruimte ("Wensplein voor de Vrede") met kralenkunstwerk wordt meer bij de kerk betrokken. Belangrijkste element is de verplaatsing van de hoofdingang. Die is nu - althans in naam - door de toren. In de praktijk is de torenruimte een hal voor algemeen gebruik geworden met trappenhuis en liftkoker. Als monumentale entree heeft die al een tijd afgedaan. Het idee is om een nieuwe entree te maken in de zuidelijke (Watergraafsmeerse kant) nis of "kapel", die nu deels als stiltehoek in gebruik is, maar ook steeds weer als opslagruimte. Er komt een glazen schuifdeur van buiten naar binnen. Ook aan de kant van de kerkzaal komt een schuifdeur, zodat een entreehal ontstaat. Overigens kan de toreningang wel gebruikt blijven worden, bijvoorbeeld bij uitvaarten. De noordelijke kapel (aan de kant van het café Pain Cotidien) wordt ingericht als een soort zitkamer. Daar kan vergaderd worden of kunnen gesprekken worden gevoerd. De toegang tot de bijruimten blijft zoals die is. Het is dus niet de bedoeling om door de glazen hal en de kerkruimte naar de vergaderruimtes te komen.

Onderverdeling onder de balk

De balk is eigenlijk een binnenstraat die de twee delen op de eerste verdieping met elkaar verbindt. In de kerkzaal is daartegenaan ooit een neerlaatbare scheidingswand aangelegd tussen de "voorhof" en het liturgische deel. In de praktijk is die wand in de afgelopen 25 jaar nauwelijks gebruikt. Die scheidingswand wordt verwijderd. In de 3 m brede ruimte onder die balk worden dwars daarop, twee scheidingswanden aangebracht, die elk van een grote uitsparing ("raam") zijn voorzien. Dat geeft het effect van een indeling in een soort kamers. Zo kunnen die desgewenst ook elk afzonderlijk worden ingericht. Voorzien is dat de zuidelijke "kamer" als uitgiftepunt voor maaltijden en koffie gebruikt kan worden. 

kijkwest

overzicht