Kunst in de Muider

Vanaf zaterdag 30 oktober t/m 2 januari is in de Muiderkerk aan de kunstwand de expositie Mijn reizen: Levend Donker-Dragende Aarde te zien van Eva Hollander.

Ruim een jaar lang heb ik verkenningstochten gemaakt in het gebied van Levend Donker en Dragende Aarde. Hoe is het daar eigenlijk? Vanuit een open, nieuwsgierige houding, zonder een vooropgezet plan of eindbestemming en vanuit innerlijk luisteren als navigatiekompas.
Wat daaruit ontstond waren o.a. tekeningen, boetseerwerk met wilde grond, aarde rituelen, dans, meditatie, foto’s en beeldpoëzie. In deze tentoonstelling laat ik een aantal van mijn tekeningen en poëtische beeldverslagen zien.

Ontdekkingen onderweg waren onder andere:
het intieme ritme van licht door het jaar heen
de dialoog tussen donker en licht
de luisterende ruimte en tederheid van donker
dat leed en schoonheid tegelijk aanwezig kunnen zijn
het sappige, levenskrachtige, en weerbarstige van aarde
verschillende soorten stilte
en in het fotograferen van het werk ontdekte ik hele nieuwe werelden, van verre kosmos en planeten tot oer-aardse scheppingsprocessen: klif, ravijn, rivier, bot, bast, wind.

Het scheppingsproces gaat verder. Door foto’s bij elkaar te leggen ontstaan steeds weer nieuwe associaties en verhalen.

- Eva Hollander  

Creëer mee
Jouw associaties bij Donker, Aarde of de expositie zijn van waarde. In het boek dat boven op deze glazen vitrine ligt kun je ze delen. Zo kunnen er weer nieuwe verhalen en gesprekken ontstaan.

De opening van de tentoonstelling 

zaterdag 30 oktober in de Muiderkerk.

11.30               inloop, koffie en thee

11.45 - 12.15  praatje en rondleiding door de kunstenaar Eva Hollander