Paasinspiratie

In 2018 maakte fotograaf Ruben Timman deze prachtige foto van bezoekers van het wereldhuis. Het Wereldhuis is een plek waar ongedocumenteerde migranten gezien worden en  terecht kunnen voor een kop koffie of thee, een warme maaltijd, een luisterend oor en advies : http://www.wereldhuis.org/ 

Met Pasen draait het om Jezus als menselijke gestalte van God in onze wereld. God maakt met behulp van Jezus een nieuw begin met Zijn schepping, God sluit daarmee een nieuw verbond. Dat is nodig, want alles wat leeft is ten prooi gevallen aan vernietigende machten en krachten, die alles en iedereen meesleuren naar de ondergang. God steekt daar een stokje voor: tot hier en niet verder. Het stokje blijkt een kruis te zijn.


Jezus, zo heeft de kerk het begrepen, neemt alle kwaad, alle zonden, alle destructieve krachten op zijn schouders. Als hij aan het kruis sterft sterft ook de oppermachtigheid daarvan. Verlossing van het kwade, het is volbracht. Daarna wekt God Jezus op uit de dood. Door de dood van Jezus heeft God het nieuwe verbond bekrachtigd.


Als de eerste mens van de nieuwe schepping en het nieuwe verbond haalt God Jezus – met Hemelvaart - naar zich toe in de hemel. Van daar uit is Jezus als Christus, als dé redder van alles en iedereen, voor altijd verbonden met de wereld. De Heilige Geest geeft ons zetjes om daarop te vertrouwen en in het spoor van Jezus verder te gaan.


Natuurlijk, we kunnen dit alles letterlijk nemen en bevestigen: zó is het gegaan, zó zit het. We kunnen ook door het verhaal geraakt worden en er gevoelsmatig vertrouwen uit putten. Maar we kunnen het paasevangelie ook lezen als een ‘script’ om ‘uit te voeren’. Daar voel ik zelf het meeste voor.
Met voorlezen, zingen en uitbeelden doet de kerk fysiek aan dit verhaal mee, wordt zij er deel van. We spiegelen ons aan de personages, wij zwaaien met palmpaasstokken, we nuttigen brood en wijn bij Jezus aan tafel, we rouwen om zijn dood, we wachten bij zijn graf, en vol verbazing zien we Jezus toch weer levend onder ons: Christus is waarlijk opgestaan, halleluja!


En dit alles kan zoekend en tastend in het dagelijks leven een vervolg krijgen in onze beleving van de werkelijkheid als Gods werkelijkheid en in onze levenskeuzes.


U bent van harte welkom mee te vieren en mee te doen. Voor gesprekken over ‘script’ en ‘uitvoering’ nodig ik u bovendien graag uit.


Muiderkerk, Pasen 2021

ds Greteke de Vries