Collectes

We vragen u uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor collectedoel 1 (wijkdiaconie, voor wie het in onze wijkgemeente nodig heeft), doel 2 (stedelijke diaconie), doel 3 eigen wijkkerk of doel 4 (deurcollecte, in juli en augustus voor hulp aan de Siloamkerk op Sri Lanka).
U kunt ook één bedrag overmaken en de verdeling over de doelen aan de penningmeester overlaten.

Meer over de uitgangscollecte (doel 4)

Uitgangscollecte in juli en augustus - hulp aan Siloamkerk op Sri Lanka

Ruim een jaar geleden heb ik uw aandacht gevraagd voor de noden van de Siloamkerk in Jaffna, Sri Lanka. Nu vraag ik wederom uw aandacht voor de situatie in Sri Lanka, dit keer is het hele land getroffen door een zware economische terugslag. Er vinden in het hele land demonstraties plaats, de roep om het aftreden van de president wordt steeds luider. Sri Lanka heeft te kampen met de zwaarste crisis sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Door gebrek aan buitenlandse valuta is de import sterk verminderd en zijn er voedseltekorten ontstaan.

De inflatie is torenhoog, alle levensbehoeften zijn veel duurder geworden. Dit raakt de gemeenteleden en omwonenden van de Siloamkerk heel erg. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen, aan geld voor de dokter, aan drinkwater, kortom aan alles wat je nodig hebt om minimaal te kunnen overleven. Kinderen, ouderen en zwakkeren worden het zwaarst getroffen. Pastor Sumanan Vethanayagam doet er alles aan om de ergste gevallen te helpen, maar daarvoor is geld nodig. Ik doe een dringend beroep op de Muiderkerkgemeente om pastor Sumanan Vethanayagam te ondersteunen bij zijn onmisbare werk.

Naast de leden van de Siloamkerkgemeente ondersteunt de gemeente ook mensen van andere gezindten, pastor Vethanayagam Sumanan stelt zijn gemeente open voor iedereen. Deze actie is geïnitieerd door Helena Vethanayagam, zij bezocht de Siloamkerk in februari 2020. De diaconale werkgroep ondersteunt van harte de collecte voor de gemeente van de Siloamkerk. - Helena Vethanayagam