Collectes

We vragen u uw bijdrage via de bank over te maken naar Protestante Gemeente inz. Muiderkerk, IBAN NL76 INGB 000 035 0471, waarbij u kunt aangeven of uw bijdrage bedoeld is voor collectedoel 1 (wijkdiaconie, voor wie het in onze wijkgemeente nodig heeft), doel 2 (stedelijke diaconie), doel 3 eigen wijkkerk of doel 4 (deurcollecte, in mei en juni voor hulp voor gezinnen in nood in Syrië).
U kunt ook één bedrag overmaken en de verdeling over de doelen aan de penningmeester overlaten.

Meer over de uitgangscollecte (doel 4)

Uitgangscollecte in mei en juni - hulp voor de Syrische familie Al Hussein
Bedenk dat deze Syrische familie van meer dan honderd personen groot, al 7 jaar in onzekerheid leeft na de aanvallen op hun woonomgeving waarna ze zijn gevlucht en geen vaste plek meer hebben, al hun reserves hebben moeten gebruiken, leven van dag tot dag. Ze worden niet geholpen door de hulporganisaties, die zich alleen richten op mensen in vluchtelingenkampen als ze daar geregistreerd zijn. Bovendien blijft er hulpgeld aan de strijkstok hangen. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk de grote nood te verdelen met de mensen in hun omgeving. Ze moeten hout verbranden om zich te verwarmen en eten op te bereiden. Naast de huur betalen, hebben ze het geld alleen al daarvoor nodig en dan zijn er nog de eerste levensbehoeften waaronder dus hun eten en drinkwater, kleding en dergelijke, terwijl de kosten ook nog eens 4-5 keer zo hoog zijn als in normale tijden. Er is gebrek aan alles ontstaan in de knellende omsingeling van het Idlib gebied door hun eigen regering met hulp van Rusland en Turkije dat de grens gesloten heeft. Om al deze redenen doen we een dringend beroep op uw gemeente om hulp.
Meer over deze inzamelingsactie op https://whydonate.nl/fundraising/Help-families-in-Syrie-te-overleven/nl