Bijgewerkt protocol voor "Indekerkdiensten" - 24 augustus 2020

Na het voorjaar met diensten die uitsluitend online te beluisteren waren, zijn er in de zomer weer enkele vieringen geweest waar je weer gewoon bij kon zijn, ook al was het met de nodige beperkingen en regels. Die diensten - de "Indekerkdiensten" zijn niet het nieuwe normaal, maar zijn een noodmaatregel. Met de ervaringen die zijn opgedaan in de zomer heeft de Werkgroep Eredienst het protocol voor dit soort vieringen in de herfst en later nu aangepast.

In de week voor de dienst: Meld u aan bij Margreet Doolaard: of telefoon 06-21554777

Vermeld daarbij uw telefoonnummer en het aantal huisgenoten (ook kinderen) met wie u wilt komen. Aanmelden kan tot zaterdag 18:00 uur.

We kunnen tot 30 bezoekers ontvangen binnen de geldende maatregelen. Toewijzing gaat op volgorde van aanmelding. Als er te veel aanmeldingen zijn, krijgt u daarvan bericht en heeft u voorrang bij een van de volgende diensten (datum naar keuze).

Zondagochtend voor de dienst: Stel uzelf de ‘corona’ gezondheidsvragen op de ochtend vóórdat u naar de Muiderkerk afreist. En neem dan uw definitieve beslissing om te gaan of thuis te blijven (en de dienst te beluisteren). Laat Margreet Doolaard het weten wanneer u niet komt.

De ingang is via het Wensplein. De torendeur zal soms open staan voor ventilatie, maar is dan geblokkeerd.

U wordt bij binnenkomst verwelkomd. We controleren uw aanmelding en kunnen eventueel ook naar uw gezondheid (of die van huisgenoten) vragen. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar bij gebleken gezondheidsklachten kunnen we u vragen weer naar huis te gaan. Draag tot u bij uw zitplaats bent een mondkapje. Dat geldt ook bij het verklaten van de kerk.

Blijf niet in het tussenhalletje staan met meer dan 2 personen. Blijf buiten of loop door. Neem uw jas mee naar de kerkzaal, de kapstokken zijn buiten gebruik.

Graag de handen reinigen bij binnenkomst; er is desinfecterende gel aanwezig.

Probeer het toiletgebruik in de kerk te beperken tot het minimum. Ga vooraf thuis. Er zijn twee toiletten open: een ‘gewone’ en het ‘invalidentoilet’. U kunt daarvan gebruik maken, maar desinfecteer zélf na afloop het toilet: lichtknopje, deurknop, doortrekker, wc, kraan.

Loop verder door naar achteren en links de hoek om naar de kerkzaal.

Er is nl. een voorgeschreven looproute. De kerkzaal in: achter bij het orgel. De kerkzaal uit: deuren bij de kaarsen-nis.

In de kerkzaal krijgt u een plaats toegewezen door de coördinator; de stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Gelieve daar níet mee te schuiven als u alleen komt.

Bezoekers uit hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar zitten en mogen wel schuiven, maar let goed op dat u 1,5 m rondom bewaart. De coördinator kan daarbij helpen. Hang uw jas over de stoel.

De kerkdienst zélf

Om niet te lang met veel mensen in een ruimte te zijn, is het streven om de duur van de diensten te beperken tot 45 minuten.

Er is nog geen gemeentezang. Elke dienst is een aantal zangers aanwezig die namens de gemeente zingen.

We gebruiken geen boekjes maar krijgen een uitvoerige orde van dienst. Dit vanwege besmettingsgevaar via boekjes en om te voorkomen dat ze na elke dienst allemaal ontsmet moeten worden.

Er is geen collecte. Collectegelden kunnen per bank worden overgemaakt. Zie de website, de Oostbrieven of de orde van dienst voor informatie.

Kinderen: we hopen op korte termijn (half september0 ook weer te starten met activiteiten speciaal voor kinderen.

Bij het orgelspel na de zegen gaat iedereen weer zitten.

Na de dienst

Aan het eind van het orgelspel gaat de internetverbinding uit en staan we op om het kerkgebouw zo spoedig mogelijk te verlaten, volgens de aanwijzingen die gegeven zullen worden door de coördinator.

Het is beslist niet de bedoeling dat we in de kerkzaal of de hal blijven napraten.

Er wordt geen koffie geschonken, behalve voor enkele medewerkers van de dienst die al vroeg aanwezig zijn– daar zorgt de koster voor.

Bij goed weer is wel het terras op het Wensplein voor de ingang beschikbaar, dat hoort bij het café aan de overkant (de Eeuwige Jeugd). Desgewenst kun je daar een kop koffie bestellen, maar ook zonder consumptie ben je welkom om even na te praten, zo hebben de eigenaren van het café toegezegd. Voel u vrij om de tafels en stoelen klaar te zetten als dat nog niet gebeurd is.

De kerk moet worden gedesinfecteerd na de dienst: stoelleuningen, deurkrukken, lezenaar etc. Voorafgaand aan de dienst zal de ambtsdrager daarvoor vrijwilligers vragen.

Tenslotte

Al deze maatregelen en beperkingen zijn naar en pijnlijk, maar noodzakelijk. Hopelijk zal het toch fijn zijn om elkaar weer op een andere manier dan online te kunnen ontmoeten en met elkaar de gemeenschap gestalte te geven. Natuurlijk blijven alle diensten ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl. Op de website staat de directe link.

Reacties

We blijven de gang van zaken continu evalueren en zo nodig bijstellen. Laat weten wat uw ervaringen zijn, zodat we er rekening mee kunnen houden. Dat kan via een mail aan de voorzitter van de werkgroep eredienst, Marijke Genuit: